Míchací Hala B3

Na adrese Kubelíkova 46 (Žižkov) sídlí míchací hala B3 pro mix filmových projektů. Je to klíčový prvek pro vytváření kvalitního zvukového zážitku, coby nositele obrazem neuchopitelných emocí filmu.

Domeček ve vnitrobloku má dlouhou filmovou tradici sahající od první republiky, přes Krátký film a divoké devadesátky až k našemu převzetí haly v roce 2011.

Od počátku se snažíme držet halu relativně jednoduchou, záměrně se vyhýbáme dedikovaným míchacím konzolím a držíme se světového standardu Pro Tools. Díky tomu může v naší hale pracovat téměř kdokoliv, kdo se odváží zhostit se filmového mixu. Spolupráce máme velmi rádi a jsme otevřeni všem.

Od roku 2022 jsme halu technologicky rozšířili pro mix ve formátu Dolby Atmos Home Theather, který se čím dál více prosazuje v rámci streamovacích platforem.

Součástí komplexu míchací haly je také editační pracoviště TV 5.1 a drobná speakerovna, které mohou sloužit jako podpora haly, tak i zcela samostatně pro různé televizní a reklamní projekty.

© 2023 Bystrouška Audio s.r.o.